Er det farlig å belaste kroppen?

Belastning er nødvendig

Vi er nødt til å belaste kroppen og sinnet vårt for å bli sterke. Som menneske har vi behov for stimuli og utfordringer for å øke evnen til å presetere eller vedlikeholde det nivået vi har. 

Derfor vil jeg argumentere for at belastning er en god ting – det er nettopp denne utfordringen som gjør oss mennesker så fantastiske. Evnen til å overkomme belastningen, tilpasse seg og møte samme type utfording igjen, men med en oppfattelse om at det var enklere denne gangen. 

Forskning

I et studie utført på astronauter målte man beinmassetettheten med en DXA-skanning før og etter utfart i verdensrommet. Beinmassetettheten reduserte seg med 3-6% etter 6 måneder i verdensrommet. 

I ettertid er det velkjent at belastning fremmer vekst av muskelmasse og tykkelse i skjellettet, noe som anses som en god ting både for helse og funksjon. Videre kan vi konkludere med at både sener og mellomvirvelskiver tilpasser seg belastning ved å bli tykkere.

Oppsummering

Belastning er verken godt eller dårlig, det bare er. Det hele handler om kontekst, ønske, formål og evner. Men som man leser ovenfor er fravær av belastning og fravær av hvile begge ytterpunkter som trolig ikke fører med seg noe man ønsker.

Litteratur og videre lesing:

  • Alentorn-Geli, E., Samuelsson, K., Musahl, V., Green, C. L., Bhandari, M., & Karlsson, J. (2017). The Association of Recreational and Competitive Running With Hip and Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 47(6), 373–390. https://doi.org/10.2519/jospt.2017.7137
  • Sibonga, J. D., Spector, E. R., Johnston, S. L., & Tarver, W. J. (2015). Evaluating Bone Loss in ISS Astronauts. Aerospace medicine and human performance, 86(12 Suppl), A38–A44. https://doi.org/10.3357/AMHP.EC06.2015
  • Belavý DL, Quittner MJ, Ridgers N, Ling Y, Connell D, Rantalainen T. Running exercise strengthens the intervertebral disc. Sci Rep [Internet]. 2017 Apr 19;7:45975. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28422125
  • Court, C., Colliou, O. K., Chin, J. R., Liebenberg, E., Bradford, D. S., & Lotz, J. C. (2001). The effect of static in vivo bending on the murine intervertebral disc. The spine journal : official journal of the North American Spine Society, 1(4), 239–245. https://doi.org/10.1016/s1529-9430(01)00056-0

 

 

Legg igjen en kommentar