Sunnhet er mer enn hvordan du ser ut!

Av sykepleier og medisinstudent Marthe R. Aarhus

Kroppspress kan være sunt” skriver Martin Nipedal i sin mening til P3. Måten han har formulert denne meningen på slår meg som både fordømmende, generaliserende og lite nyansert. Hva Martin Nipedal personlig synes er pent å se på finner jeg totalt irrelevant for en ellers aktuell og viktig sak som dette.

De fleste kan være enige om at alvorlig fedme er en risikofaktor for en rekke livsstilssykdommer og ulike helseproblematikker. Hovedproblemet mitt med denne meningen er likevel den forsterkede fordommen om at de som ikke besitter den “perfekte” eller “ideale” kroppen må være “usunne”. Martin Nipedal uttrykker at han er skeptisk til å glorifisere de “uperfekte” kroppene og normalisere det usunne. Selv skriver han at han trener fem ganger i uken og har en hobby der det går ut på å se så veltrent ut som mulig. Hvilke rammer definerer om man er veltrent? Er dette alltid noe man kan se med det blotte øyet?

Det frie valg?

Har du noen gang tenkt at fedme eller bare det å holde seg slank koker ned til “fritt valg” eller “viljestyrke” besitter du nok en foreldet tankegang om årsakssammenhengen mellom overvekt og personlig ansvar. Stigmatisering er en konsekvens av manglende forståelse, empati og villighet til å undersøke en sak nærmere.

Vi skal og bør kunne hylle alle mennesker som gjør en innsats for å være dyktige, engasjerte og snille. Det betyr dog ikke at man skal måle andres sunnhet og vellykkethet i utseende eller andre overfladiske faktorer.

Sunnhet

I dag vet vi at det å opprettholde en god helse ofte innebærer regelmessig fysisk aktivitet, frastå fra helseskadelige aktiviteter, minimere inntak av alkohol, få tilstrekkelig søvn og ha gode sosiale relasjoner. Martin Nipedal skriver “sunn” og “usunn” som motpoler, hvilket selvsagt ikke stemmer. Det som er sunt for meg, behøver nødvendigvis ikke være sunt for deg. Likevel har vi noen generelle retningslinjer som vi med god dokumentasjon våger å påstå vil understøtte god helse hos de fleste.

Jeg er svært skeptisk til retorikken som blir brukt i denne meningen innsendt til P3. Det som ikke kommer frem i teksten er at alle mennesker er forskjellige med et ulikt utgangspunkt. Vi vet i dag at det ikke finnes noen konkret fasit på hva som er “sunt” og “usunt”, men at det er et enormt spekter med utallige variasjoner og faktorer. Vi har heller ikke anledning til å bestemme om noen er “sunne” eller “usunne” ved å kaste et blikk på kroppen, og enda viktigere; ikke anta at noen lar kroppen “forfalle” selv om de ikke passer inn i din standard.

Kroppspress

Kroppspress er et negativt ladet ord som handler om å tvinge mennesker til å passe inn i et visst kroppsideal, som ofte er uoppnåelig, og dette fører både til skam, stigma og diskriminering. I fjor innførte også regjeringen en lov mot merking av retusjering av reklame nettopp for å motvirke kroppspress. For å skape et inkluderende og helsepositivt samfunn er  autonomi og tilgjengeligheten for å ta positive valg noe vi skal prøve å fremme.

Så nei, kroppspress er ikke sunt. Press og tvang er ikke veien mot å endre menneskers atferd. Kroppspress og et ønske om å ta vare på egen helse er ikke det samme. Snarere tvert i mot.

Litteratur og videre lesning: 

  • Puhl, R. M., & Heuer, C. A. (2010). Obesity stigma: important considerations for public health. American journal of public health, 100(6), 1019–1028. https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.159491

Legg igjen en kommentar