Ryggen

Mange har en overbevisning om at det er farlig å løfte med ryggen. Men er dette egentlig riktig?

Personlig ser jeg på ryggen som en sterk og robust struktur som bærer ryggmargen. Den er glad i bevegelse og kan både bøye, strekke, rotere og sidebøye. Den har i løpet av livet vært med på løft av forskjellige slag og er kapabel til mange artige bevegelser. Ryggen er i stand til å håndtere kompresjonskrefter på opp til 3640 kg og en forskyvningskraft på over 328 kg uten at noe blir ødelagt.

I studier har man funnet at den totale belastningsforskjellen på å løfte med krum og rett rygg kun er på 4%. I tillegg har vi ingen kvalitetsforskning som tilsier at det å løfte med rett rygg minsker sjansen for smerter, sammenliknet med å løfte med krum rygg. Trolig er det derfor viktigere hvor ofte du bruker ryggen til å løfte og om du har adaptert deg til denne måten å løfte på. 

Derimot kan frykt for å løfte med ryggen ha en negativ påvirkning på hvordan du opplever symptomer som ryggsmerter. Det vil være lurt å redusere frykten og innse at én løfteteknikk ikke er bedre enn en annen når det kommer til skader og eventuelle smerter.

I en studie fra 1987 fant man en tydelig sammenheng mellom benmassetetthet og even til å løfte tyngre vekter. Høy benmassetetthet i ryggraden var derfor korrelert med styrke i markløft. Belastningen i de nederste ryggvirlene varierte i denne studien mellom 1800 newton til 3600 newton. Derfor vil intensiv trening øke benmassetettheten til en slik grad at ryggraden kan tåle ekstraordinære belastninger.

Selvom det kan være ubehagelig å løfte med ryggsmerter, er det viktig at man utvikler selvtilliten, mobiliteten og styrken til å bøye og løfte. Det er en alminnelig myte at å løfte med krum rygg er farlig og skadelig for ryggen, men  slike aktiviteter er faktisk viktig i mange dagligdagse aktiviteter. Anbefalinger eller overbevisninger som fører til at man utelater slike aktiviteter kan lede til frykt og unngåelsesatferd som er uheldig. 

Legg igjen en kommentar